Foto: Med tillatelse fra Protan AS

PVC er framtidens byggesten

PVC betegnes ofte som vinyl og brukes til en lang rekke samfunnsnyttige produkter.
Plastprodukter av PVC er trygge i bruk, holder lenge og kan resirkuleres.

PVC Forum jobber for å spre fakta og kunnskap og PVC i et bærekraftig samfunn.

Les mer om vår visjon

Ny brosjyre om VinylPlus på norsk

VinylPlus er den europeiske PVC-industriens frivillige 10-års engasjement for bærekraftig utvikling. Det publiseres en statusrapport årlig, og høydepunktene fra denne er oversatt i en norsk brosjyre.