PVC (polyvinylklorid) er et av verden mest anvendte plastmaterialer. PVC er en termoplast som betyr at materialet blir mykt og formbart ved oppvarming og størkner ved avkjøling. Denne prosessen kan gjentas mange ganger, noe som gjør at PVC egner seg godt til gjenvinning. Andre vanlige termoplaster er polyeten (PE), polypropen (PP) og polystyren (PS). PVC går ofte under betegnelsen ‘Vinyl’ i produkter som for eksempel gulvbelegg, tapet, kunstlær og musikkplater.

PVC råstoff inneholder 57% klor som utvinnes fra salt. De resterende 43% kommer fra olje og naturgass. PVC er derfor mindre avhengig av fossilt ikke-fornybart råstoff sammenliknet med andre plastmaterialer. Behovet for olje og gass kan reduseres ved å bruke fornybare karbonkilder og gjenvunnet plast. PVC-industrien arbeider målrettet mot bærekraft og lukkede kretsløp.

Globalt anvendes det over 40 millioner tonn PVC årlig, og i Europa ligger forbruket på rundt 5 millioner tonn. PVC er den mest anvendte plasttypen innenfor bygg og anlegg, og forbruket er økende. Samtidig er også gjenvinning av PVC sterkt økende.