… til å velge PVC

 

 

1. PVC er trygt

 • PVC er et av få materialer som er tiltrodd og godkjent bruk til lagring av blodceller fra mennesker.
 • PVC har en rekke godkjenninger i Europa for kontakt med matvarer og innenfor medisinsk utstyr.

2. PVC er allsidig og holdbart

 • PVC er lett å bearbeide til et vidt spekter av produkter.
 • Lett, sterkt og varer lenge – et ideelt materiale for bygg og anleggsprodukter.
 • Med god klarhet og ypperlige organoleptiske egenskaper (ingen overføring av lukt og smak til maten) er PVC like godt egnet til kortsiktige anvendelser som for eksempel ulike type spesialemballasje.

3. PVC sparer fossilt brensel

 • PVC består av 57 % vanlig salt og bare 43 % olje, og forbruker derfor mindre ikke-fornybart fossilt råstoff enn andre plastmaterialer.

4. PVC forbruker mindre primærenergi

 • PVC forbruker mindre primærenergi i produksjon av 1 kg produkt enn andre plastmaterialer.

 

5. PVC har et relativt lavt karbonfotavtrykk

 • Effekten av CO2-ekvivalenter ved produksjon av 1 kg PVC sammenliknet med produksjon av noen andre produkter:

 

6. PVC oppnår gode resultater i LCA studier

 • Building Research Establishment (BRE) i England er en av Europas mest anerkjente instiusjoner på sitt felt og gir i sin siste revisjon av «Green Guide» følgende ragering av ulike PVC-produkter i byggebransjen.
  • «A» rangering for PVC-vinduer til privathus.
  • «A+» rangering for PVC-vinduer til kommersielle bygninger.
  • «A+» og «A» rangering for vinyl (PVC) gulvbelegg løsninger.
  • «A+» og «A» rangering for vinyl (PVC) takmembran løsninger.

 

7. PVC er fullstending resirkulerbart

 • PVC er lett å prosessere på nytt, og man oppnår et enda lavere karbonfotavtrykk når materialet for andre (eller tredje) gang benyttes i et produkt.
  • I Europa blir allerede over 650.000 tonn med PVC fra forbruker resirkulert til nye produkter.
  • Innen 2020 vil mengde resirkulert per år økt til over 800.000 tonn.

 

8. PVC holder hva det lover

I perioden 2000 – 2010:

 • Et bærekraftig resikuleringssytem for PVC ble etablert i Europa.
 • Additiver med tungmetaller ble faset ut.
 • Vinyl 2010 ble anerkjent av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling.

9. PVC industrien er framtidsrettet

 • Som en videreføring av Vinyl 2010 har industrien etablert et nytt offensivt program for bærekraftighet under navnet VinylPlus.

 

10. PVC ble en vinner i OL 2012

 • «There are cases where, for health and safety reason, the only solution is a PVC based material».
  LONDON 2012, LEARNING LEGACY DOCUMENT
 • 142.000 kv.m med PVC presenninger
 • 63.000 kv.m med PVC gulv
 • PVC kabler, rør, membraner, sitteplasser og sportsutstyr