PVC Forum er en forening for PVC-bransjen i Norge. PVC Forum er en undergruppe i Norsk Industri med en liten administrasjon basert på Herøya i Porsgrunn.

Forumets medlemmer er 7 industrivirksomheter som teller 800 arbeidsplasser og omsetter for 5 milliarder kroner. PVC Forum Norge er en del av et internasjonalt PVC-nettverk.

Vi jobber for å spre kunnskap og fakta om PVC og etablere åpen dialog mellom samfunnet og forumets industrivirksomheter.

Foto: Med tillatelse fra Pipelife Norge AS