Bruk av PVC i produksjonen av medisinsk utstyr har i over 50 år demonstrert materialets fremragende evne til å tilfredsstille de høye kravene innenfor legemiddel- og helsetjenesteindustrien.

PVC ble opprinnelig utviklet for å erstatte naturgummi og glass. Medisinsk utstyr som ble fremstilt i disse tradisjonelle materialene, måtte renses og resteriliseres før gjenbruk. PVC-materialets lave kostnader og høye ytelse gjorde det for første gang mulig å produsere engangsutstyr og var en revolusjon i helsetjenestesektoren på begynnelsen av 1960-tallet. PVC-basert utstyr forbedret den medisinske sikkerheten ved å redusere risikoen for livstruende infeksjoner, som ofte var konsekvensen når tradisjonelt utstyr ble brukt flere ganger.

De to viktigste bruksområdene for medisinsk godkjent PVC er fleksible beholdere og slanger. Både beholdere til blod og blodkomponenter samt til urin- eller stomiprodukter og slanger brukt til blodprøver og blodgivning, katetre, hjerte–lungemaskiner, blodrensning og mer. I Europa ligger forbruket av PVC til medisinsk utstyr på nærmere 85 000 tonn i året. 40 % av plastbasert medisinsk utstyr er fremstilt i PVC. Hovedårsaken til dette betydelige forbruket er at PVC er et sikkert og kjemisk stabilt materiale. PVC er dessuten det vi kaller inert, det vil si at det ikke påvirker omgivelsene og miljøet – og ikke minst ekstremt allsidig og enkelt å produsere. Medisinske produkter som fremstilles i PVC, kan brukes inne i kroppen, er enkle å sterilisere og enkle å sette sammen til produkter som ikke sprekker eller lekker.