VinylPlus er den europeiske PVC-industriens frivillige 10-års engasjement for
bærekraftig utvikling. VinylPlus programmet ble utviklet gjennom en åpen dialog
med aktuelle interessegrupper, som inkluderer industrien, ideelle organisasjoner,
myndigheter, samfunnsrepresentanter og brukere av PVC. Det er identifisert fem
hovedutfordringer for PVC med utgangspunkt i The Natural Step sine systematiske
kriterier for et bærekraftig samfunn.

 

VinylPlus programmet omfatter landene innen EU-28 samt Norge og Sveits. Den europiske PVC-industrien har gjennom sitt initiativ med VinylPlus dannet et langsiktig bærekraftig rammeverk for hele verdikjeden til PVC med målsettinger om å:

  • resirkulere 800.000 tonn med PVC per år innen 2020
  • fremme en bærekraftig bruk av tilsetningsstoffer
  • forbedre bærekraftigheten til PVC-produkter og deres bidrag til bærekraftig
    utvikling
  • trinnvis redusere utslipp av klimagasser samt forbruk av energi og ressurser
    i hele produksjonskjeden
  • bevege seg mot en lavkarbonbasert sirkulær økonomi
  • bygge bevissthet om bærekraftighet langs verdikjeden og blant interessegrupper.