PVC er den mest anvendte plasttypen innenfor bygg og anlegg, og det er også her det meste av PVC’en anvendes. Man framstiller rør, vinduer, dører, takbelegg, gulvbelegg, kabler, takrenner, takplater og en lang rekke andre produkter av PVC. PVC brukes fordi produktene har svært lang levetid, rimelige i innkjøp, har lav vekt og krever minimalt med vedlikehold. Miljømessig er PVC-produktene ofte et riktig valg, ikke minst grunnet sin lange levetid og gode resirkuleringsegenskaper. Disse egenskapene er viktige når vi i framtidens sirkulære økonomi.

Sterkt og lett
PVC-materialets slitestyrke, lave vekt, gode mekaniske styrke og robusthet er hovedfordelene ved bruk av materialet i bygg- og anleggsbransjen.

Enkelt å bruke
PVC kan kuttes opp, formes, sveises og enkelt kobles sammen på en lang rekke ulike måter.

Holdbart
PVC-materialet er værbestandig, råtner ikke og tåler kjemisk korrosjon, slag og slitasje. Derfor er materialet et førstevalg for mange kunder som ønsker ulike former for holdbare utendørsprodukter. Faktisk står bruk av produkter med middels og lang levetid for nærmere 85 prosent av PVC-produktene i bygg- og anleggssektoren. For eksempel er det estimert at PVC-rørledninger vil ha en potensiell funksjonell holdbarhet på over 100 år. På andre bruksområder, som for eksempel vindusprofiler og kabelisolering, viser studier at over 60 prosent av produktene vil ha en holdbarhet på over 40 år.

Kostnadseffektivt
PVC har vært et populært materiale i anleggsbransjen i flere tiår. Årsaken er at materialets fysiske og tekniske egenskaper gir ypperlige kostnads-/nyttefordeler. Som materiale er det svært konkurransedyktig på pris, verdien øker ytterligere på grunn av egenskaper som robusthet, holdbarhet og lite behov for vedlikehold. En nylig studie av livsløpskostnadene til PVC-produkter i vindusprofiler, rørledninger og gulv viser at PVC i nesten alle tilfeller er det mest kostnadseffektive alternativet.

Miljøpåvirkning
Ypperlig varmeisolering i PVC-vinduer, kledninger og takmaterialer bidrar til å øke bygningers energieffektivitet. PVC-rørsystemer bidrar til å forhindre lekkasjer, og materialets glatte overflater gir lave pumpekostnader og effektiv energibruk. PVC-produkter krever til sammenligning lite energi og få ressurser i produksjonen, det samme er tilfellet under konverteringen til ferdige produkter. De er lettere enn produkter som fremstilles i betong, jern eller stål og krever mindre energi (og gir dermed færre utslipp) under transport og montering. Livssyklusstudier og uavhengige studier viser at PVC-materialets miljøpåvirkning er mindre enn andre sammenlignbare materialer brukt i anleggsbransjen. PVC-produkter er også så holdbare at behovet for hyppige utskiftninger faller bort. PVC er dessuten en termoplast, noe som gjør det enkelt å kildesortere det fra andre plastmaterialer og dermed enkelt kan gjenvinnes til fremstilling av nye produkter. Veletablerte ordninger sikrer at størsteparten av PVC-materialene som brukes i bygg- og anleggsbransjen i dag, som rørledninger, vindusprofiler og gulvbelegg, går til gjenvinning på slutten av sin nyttige levetid. Hvert år dukker det opp nye gjenvinningsstasjoner for kassert PVC-materiale rundt omkring i Europa. I tilfeller der materialet ikke gjenvinnes, blir det forbrent for energigjenvinning. PVC kan også trygt deponeres på avfallsdeponier dersom ingen gjenvinningsløsning er tilgjengelig.

Sikker
PVC er en giftfri og inert polymer. Materialet er en samfunnsnyttig ressurs som har vært i bruk i mer enn et halvt århundre. Det er også verdens mest gjennomforskede og gjennomtestede plastmateriale. Det samsvarer med alle internasjonale HMS-standarder i alle produkter og på alle aktuelle bruksområder.