PVC Forum har utgitt et nytt informasjonshefte – PVC I DET NORSKE SAMFUNNET.

Den norske og den europeiske PVCindustrien har i løpet av de siste 20 årene gjennomgått en positiv miljøforvandling. I dag omtaler FN- og EU-organer nettopp PVC-industrien som foregangsbransje for sirkulær økonomi og rollemodell for andre industrisektorer.

PVC I DET NORSKE SAMFUNNET