VinylPlus er den europeiske PVC-industriens frivillige 10-års engasjement for bærekraftig utvikling. Det publiseres en statusrapport årlig, og høydepunktene fra denne er oversatt i en norsk brosjyre:

VinylPlus – Et Overblikk